Arbeidsrecht

Pro Legal is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Of u nu werkgever of werknemer bent, bij Pro Legal vindt u een jurist die u uitgebreid kan adviseren. De ontwikkelingen in het arbeidsrecht gaan snel. Zeker met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht sterk gewijzigd. Deskundige advisering en begeleiding is dan ook van groot belang. U kunt bij Pro Legal onder andere terecht met de volgende vragen op het gebied van het arbeidsrecht:

· opstellen contracten en personeelsreglementen;
· advisering omtrent arbeidsrechtelijke vraagstukken;
· individueel ontslag;
· beoordelen, opstellen en onderhandelen vaststellingsovereenkomst;
· ontslag om bedrijfseconomische redenen;
· CAO-vraagstukken;
· ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Heeft u een vraag of zoekt u ondersteuning op het gebied van het arbeidsrecht? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.


Ondernemingsrecht

Heeft u een onderneming of wilt u een onderneming opstarten? Dan kunnen de juristen van Pro Legal u adviseren over de diverse juridische vraagstukken die u hierbij tegenkomt. Wij verdiepen ons graag in uw (toekomstige) bedrijfsvoering om op die manier met de beste adviezen te komen en u op de juiste wijze te begeleiden. Diensten die wij onder andere op het gebied van het ondernemingsrecht kunnen bieden zijn:

· advisering over keuze van rechtsvorm;
· begeleiding bij oprichting van B.V.’s;
· advisering over onderlinge verhoudingen binnen B.V.’s en tussen aandeelhouders;
· advisering en begeleiding bij herstructureringen;
· het opstellen en beoordelen van diverse contracten zoals aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten;
· advisering en begeleiden bij bedrijfsovernames (activa-passiva transacties en aandelenovernames);
· opstellen en beoordelen v.o.f.- contracten;
· merkenrecht;
· incassobeheer.

Heeft u als ondernemer een vraag of behoefte aan juridische ondersteuning? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Voor het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.
Huurrecht

De juristen van Pro Legal hebben uitgebreide kennis op het gebied van het huurrecht. Bent u huurder of verhuurder van woonruimte of bedrijfsruimte en heeft u behoefte aan juridisch advies? Neem dan vrijblijvend telefonisch of via het contactformulier contact met ons op. Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

· het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten zowel voor verhuurders als huurders;
· het beëindigen van huurovereenkomsten en ontruimingen;
· gebreken in of aan het gehuurde;
· contractsovernames en Indeplaatsstellingen.


Algemeen contractenrecht

Iedere ondernemer krijgt dagelijks te maken met het sluiten van overeenkomsten. Als ondernemer maakt u afspraken met uw personeel, uw leveranciers, uw klanten, uw verhuurder en uw bank. Het sluiten van deze overeenkomsten brengt allerlei rechten en plichten met zich mee. Het is dan ook van groot belang dat de gemaakte afspraken helder en eenduidig schriftelijk worden vastgelegd. Indien de afspraken in een deugdelijk contract worden vastgelegd, zullen er meer geschillen worden voorkomen omdat voor beide partijen duidelijk is wat er precies is afgesproken.

Wij beschikken over de nodige expertise in het onderhandelen, opstellen en beoordelen van contracten. Onze expertise ten aanzien van contracten is zeer breed. Een kleine greep (niet limitatief) van contracten die voor u kunnen worden opgesteld:

· algemene voorwaarden;
· licentieovereenkomsten;
· agentuurovereenkomsten;
· distributieovereenkomsten;
· koopovereenkomsten;
· ZZP-overeenkomsten;
· overeenkomsten van opdracht;
· geldlenings- en rekening-courantovereenkomsten etc.

Heeft u behoefte aan een contract die voldoet aan alle (wettelijk) eisen en toekomstige problemen zoveel als mogelijk voorkomt? Neem dan vrijblijvend telefonisch of via het contactformulier contact met ons op.