Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als vervanging van professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Pro Legal zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Pro Legal wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien daarvan uitdrukkelijk van de hand. Pro Legal garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Pro Legal wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Het is mogelijk dat u via hyperlinks op de website van Pro Legal naar websites van andere organisaties wordt geleid. Pro Legal wijst u er op dat die websites zijn samengesteld door andere organisaties, dat zij niet verantwoordelijk is voor de juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid van die andere websites en dat zij geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites. Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Pro Legal. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Legal. Pro Legal behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.